Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Årsmöte i krets 14 10 april

2019-03-15

Tid: onsdagen den 10 april kl. 16.00

Plats: i lokal Laurentius Petri på bottenvåningen i Kyrkans hus, Uppsala

För medlemmar på Utbildningsinstitutet i Lund finns det möjlighet att boka en videokonferenslokal i Lund och delta via länk.

Efter årsmötet bjuder kretsen alla som vill att stanna kvar på middag. Anmäl dig senast 3 april till sekreterare Maria Hammarström, ange eventuella kostallergier. 

Kallelse och ärendelista är utskickad via mejl - hör av dig till sekreterare Maria Hammarström om du är medlem i kretsen men inte har nåtts av utskicket!

Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast två veckor innan årsmötet, och handlingar skickas ut i samband med motionsstopp.

Valberedningen består av Margareta Koltai och Cajsa Sandgren, som gärna tar emot nomineringar till styrelsen och övriga uppdrag i kretsen, som lokalt skyddsombud eller ombud på förbundets fullmäktige, 1-2 juni 2020.

Styrelsen består idag av:

Karin Stillström, ordförande

Anders Göranzon, vice ordförande

Maria Hammarström, sekreterare

Magnus Holst och Johannes Mokgethi-Heath, ledamöter.

 

Texter om årsmöte, valberedning, nominering, styrelse
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218