Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Extra årsmöte 2014

2014-09-10

En mindre grupp medlemmar samlades en mulen dag den tionde juni för att gå vidare med valen till kretsstyrelsen som inte kunde slutföras vid årsmötet den 23 april.

Valberedningen hade ett förslag till de två vakanta platserna i styrelsen, och Anna Lundgren valdes till ny ersättare i kretsstyrelsen efter Mona Keränen, som gått upp som ordinarie ledamot. För närvarande är alltså en plats i styrelsen vakant.

Inget förslag fanns till ny ordförande efter Eva Lindström, som kvarstår i styrelsen som ledamot. Styrelsen hade inom sig tagit fram ett förslag till hur man kunde mellan sig praktiskt fördela de uppgifter som ordföranden tidigare skött fram tills nästa årsmöte. Förhoppningen är att någon i styrelsen då är i en position där han/hon kan ta över uppgiften som ordförande.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218