Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Föreläsning om medarbetarskap

2015-05-01  |  Uppdaterad 2016-02-09

I samband med årsmötet den 21 april höll Greger Hjelm en föreläsning under temat Modigt, myndigt medarbetarskap.

Vilka förväntningar finns på medarbetare och chefer idag? Den bild av organisationen som vi har i huvudet styr ofta mer än organisationen på pappret.

Problem uppstår till exempel när det inte finns tolerans för den som på grund av stress kanske avviker från normen, eller när ansvar inte kopplas till resurser och befogenheter.

Frågan är, när möts chefer och medarbetare för att tillsammans reflektera kring det gemensamma arbetet?

 

Råd till dig som är medarbetare:

Reflektera över din egen förståelse av organisationen och din roll i den.

 

Reflektera över dina egna behov och kommunicera dem.

 

Arbeta kontinuerligt med din egen utveckling.

 

Var samarbetsinriktad, ta initiativ och utveckla relationer

 

Vid missnöje: reflektera över din angelägenhetscirkel (det du värnar om som är angeläget) men fokusera på din påverkanscirkel (det du faktiskt kan påverka).

Ju mer vi funderar över det vi vill göra desto mer vill vi, och desto större blir gapet till det vi faktiskt kan påverka.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218