Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ny medlem i styrelsen för krets 14

2018-04-20

Den 18 april ägde Kyrkans Akademikerförbund krets 14 årsmöte rum. Årsmötet valde om Karin Stillström som ordförande och valde in Magnus Holst från Utbildningsinstitutet i Lund som ny ersättare i styrelsen.

Samtidigt avtackades Maria Klasson Sundin, Maria Uneteg och Lina Sjöstrand Ziewersson, som slutade, för sina insatser i styrelsen.

Till valberedning valdes Marie Lorenius, Cajsa Sandgren och Margareta Koltai, och Marie Schött omvaldes som revisorssuppleant. Till KyrkA:s förbundsfullmäktige i juni är Anders Göranzon, Joel Ingmarsson och Marie Schött anmälda som representanter för krets 14.

Styrelsen består nu av fem ordinarie ledamöter: förutom ordföranden, Anders Göranzon (vice ordförande) Maria Hammarström (sekreterare) Joel Ingmarsson och J.P. Mokgethi Heath och en ersättare, vilket betyder att styrelsen är decimerad från tio till sex ledamöter. Vi hoppas att vi till nästa årsmöte får komplettera styrelsen med fler namn!

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218