Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt avtal klart!

2016-05-26  |  Uppdaterad 2016-06-17

Det nya avtalet med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation blev klart den 18 maj. Nytt för i år är bland annat att den vanliga modellen med löneförhandling finns kvar men för den medlem som vill kan lönen istället fastställas genom lönesättande samtal.

Det är medlemmen och arbetsgivaren  som tillsammans bestämmer hur den nya lönen ska fastställas. Medlemmen väljer om han eller hon vill bli företrädd av KyrkA i sedvanlig löneförhandling eller om medlemmen hellre vill ha lönesättande samtal. Förutsättningen är att medlem och lönesättande chef är överens. Om man inte kommer överens är det löneförhandling som gäller. (Avtalet är ett ettårsavtal och gäller fram till den 31 mars 2017.)

Arbetsgivaren ska ta in informationen om vilka som vill ha lönesättande samtal med sin chef och vilka som vill att vi som fackliga representanter ska förhandla lönen som tidigare och meddela oss, senast sex veckor innan löneförhandlingarna startar. Arbetsgivaren ska även meddela oss lönen för dem som haft lönesättande samtal, senast två veckor innan löneförhandlingarna börjar.

Därför har vi mejlat ut en fråga till alla medlemmar om hur de ställer sig till det nya valet och inbjuder också till ett medlemsmöte fredag 3 juni på Kyrkokansliet i Uppsala med enkel lunch, där vi informerar och öppnar för frågor och samtal om löneprocessen. Anmälan senast 31 maj till lina.sjostrand@svenskakyrkan.se ! Se även kalendariet för detaljer.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218