Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt från förbundsfullmäktige 2016

2016-06-17

Vartannat år håller KyrkA förbundsfullmäktige, då alla femton kretsar får skicka ombud för att anta ny verksamhetsinriktning, granska verksamhet och ekonomi och välja ny förbundsstyrelse. 30-31 maj 2016 ägde fullmäktige rum på Djurönäset i strålande försommarsol.

Motioner från förra förbundsfullmäktige som blivit uppdrag till förbundet handlade om en översyn av arvoden på förbundsnivån, och antalet och typen av ersättare i förbundsstyrelsen, frågor som nu besvarades av förbundsstyrelsen. Där blev det också en konsekvensändring av stadgarna när det gällde ersättarfrågan.

Motioner till årets fullmäktige handlade om att ta fram ett underlag för teologisk reflektion kring löner, att göra en enkät om vad medlemmarna tycker om idén att vara anställda av stiften och ett förslag att fastslå hur man inom förbundet ska benämna de kvinnor som är prästvigda i Svenska kyrkan. Samtliga motioner ansågs av fullmäktige besvarade av förbundsstyrelsen, och avslogs.

Den nyvalda förbundsstyrelsen består av Bror Holm, ordförande, Kent Österdahl, Andrea Schleeh, Mia Möller, Marcus Andersson, Daniel Lindén, Annika Svensson, Lena Ehrngren och Jens Linder (ordinarie) samt Jonas Deckmar, Lena Andersson Englund, Angelina Backman, Anna-Karin Gabelic, Åke Nordström, Lotta Wellsten, Martin Steinwall och Gullbritt Sörensen (ersättare).

Förutom förhandlingarna fick ledamöterna lyssna till två intressanta föreläsningar, en om härskartekniker av författaren Camilla Ländin, en på temat "Tänk om kyrkoherden är trans" med Ann-Christine Ruuth. Vi fick också information om de nya gruppförsäkringarna som träder i kraft efter årsskiftet, från firman Söderberg och Partners.

Prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2016-2018 är bland annat rekrytering,arbetsmiljö, jämställdhet och professionsfrågor.

 Nästa förbundsfullmäktige blir 4-5 juni 2018.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218