Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Vad hände på förbundsfullmäktige?

2014-09-10

Maria Hammarström från krets 14:s styrelse valdes vid KyrkA:s förbundsfullmäktige 2-3 juni på Djurönäset utanför Stockholm in som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen på två år som fyllnadsval. Maria har suttit som ersättare i förbundsstyrelsen sedan fullmäktige 2010, arbetar som teologisk samordnare på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och sitter i krets 14:s styrelse sedan 2006.

På förbundsfullmäktige, där krets 14 representerades av Eva Lindström, Karin Stillström och Marie Schött, antogs verksamhetsinriktning och budget för de kommande två åren och motioner från kretsarna behandlades. 

Gäster bidrog också med andra perspektiv: Helén Källholm från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation talade om upplevelser av förändring och Karin Karlström, utredare från SACO höll föredrag kring de psykologiska sambanden mellan lön och arbetsrelaterade beteenden och attityder.

Man lyssnade också till ett föredrag om medlemsutveckling av Marcus Dahlberg från Medlemsutveckling AB och jobbade i grupper kring frågan om medlemsrekrytering.

Nästa förbundsfullmäktige äger rum i början av juni 2016!

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218