Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

På gång under 2016

2016-02-09  |  Uppdaterad 2016-03-15

Den 30-31 maj 2016 möts förbundsfullmäktige, Kyrkans Akademikerförbunds högsta beslutande organ. Krets 14 har rätt att skicka tre representanter till fullmäktige, som väljs av årsmötet året innan fullmäktige.

Den 15 mars går motionstiden till fullmäktige ut - om du har förslag på verksamhet, stadgeförändringar eller något som du tycker att förbundet borde uppmärksamma i sitt arbete, skriv en motion och skicka till förbundsstyrelsen!

Krets 14 håller årsmöte måndag 18 april kl. 16.00 i Kyrkans hus, Uppsala. Årsmötet föregås av en medlemsutbildning kl. 15.00 och följs av gemensam middag kl. 17. Anmälan skickas till kretssekreterare Maria Hammarström senast måndag 11 april!  Se kalendariet för mer information. maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se

2016 är det dessutom dags för centrala avtalsförhandlingar igen: följ med i förhandlingsdagdoken på förbundets hemsida och i tidningen KyrkFack vad som händer.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218