Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Vad gör våra tankar om framtiden med oss?

2016-04-27

Den 18 april samlades 17 medlemmar av KyrkA krets 14 innan årsmötet till en timmes medlemsutbildning med Åsa Nyström, som till vardags arbetar på Uppsala stifts kansli. Temat denna gång var "Våra tankar om framtiden - och vad de gör med oss". Här följer några axplock för er som inte var där!

Vi har till skillnad från djuren förmåga att föreställa oss framtiden, både positivt och negativt: vilka energi-uttag skapar då våra föreställningar om det som ska hända? Och vad skulle hända om vi inte snällt underordnade oss våra föreställningar om vad som troligtvis kommer att ske?

Vi har lättare att uppfatta negativa saker än positiva, och lättare att ta till oss sådant som ligger nära i tid och rum. Erfarenheter från arbetsplatsundersökningar visar att man måste bekräfta positiva beteenden och mönster fem gånger oftare än kritisera negativa om man vill få samma genomslag och förbättra relationer och arbetssätt.

Det går inte att utveckla det som är negativt definierat - vi måste leta efter sätt att formulera det vi vill positivt. Orden formar verkligheten, kan till och med skapa det som inte fanns innan. Som vi benämner saker och skeenden, så handlar människor därefter. Och omvänt, vissa saker ser vi inte förrän vi benämnt dem, som maktmissbruk och övergrepp.

Vilka bilder lever vi med? "En futurumbrist leder till en kollektiv depression." Om vi inte ser ett gemensamt mål, en framtid, vad gör det med oss? Saknas det en gemensam berättelse om vilka vi är och vart vi är på väg, för oss som arbetsplats?

Ställ styrkebaserade frågor: vad är det som fungerar riktigt bra? Om vi har hamnat i en dålig situation behöver vi också benämna hur vi vill ta oss därifrån, inte bara vad som är dåligt nu.

Djupa minnesspår är svåra att ta sig ur, därför finns alltid en risk att vi fortsätter jobba på samma sätt, även när det inte fungerar. Om vi vill göra nytt behöver vi också befästa det nya genom repetition, tills det fastnar.

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218