Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fackliga förtroendemän

Gabelic Anna-Carin 013-30 35 95 anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
Johansson Elisabeth 0705-88 12 09 elisabeth.m.johansson@svenskakyrkan.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218