Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Styrelsen

Ordförande    
Anna-Carin Gabelic, Präst Linköpings domkyrkopastorat 2014-2018
anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
tel 013-30 35 95, sms: 0730-754 954
Regionalt skyddsombud/RSO för hela stiftet. Arbetar ca 70% fackligt/FFM.

Vice ordförande
Pontus Mårtensson, Studentpräst Campus Norrköping, 2015-2019
Präst i S:t Olofs församling
pontus.martensson@svenskakyrkan.se
tel 011-24 14 20, sms 0767-62 71 56

Kassör               
Mikael Leckström, präst Väderstad, Folkungabygdens pastorat, 2016-2020
mikael.leckstrom@svenskakyrkan.se
tel 070-508 49 10

Sekreterare och kontaktperson för kyrkoherdar
Marita Rosen, kyrkoherde Aspelands pastorat, 2015-2019
tel 0495-200 69,  sms 076-101 25 22
marita.rosen@svenskakyrkan.se

Ledamöter
Elisabeth Johansson, diakon Ydre pastorat, 2015-2019
elisabeth.m.johansson@svenskakyrkan.se
tel  0705-88 12 09
FFM/Fackliga förtroendeman på 9 %  RSO för hela stiftet 

Ingrid Arnow Utterberg, diakon Ödeshög förs i Folkungabygdens past, 2016-2020
ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se
tel 0144-156 34  sms 072-218 60 35
Regionalt skyddsombud/RSO för hela stiftet.

Annika Appel, församlingspedagog domkyrkoförsamlingen, 2015-2019
annika.appel@svenskakyrkan.se
tel 013-20 51 40    sms 0702 37 48 77

Eva-Maria Heedman, sjukhuspräst Södra Tjust pastorat, 2016-2020
eva-maria.heedman@svenskakyrkan.se
tel 0490-84225  sms 072-7374290

Mikael Eriksson, arbl km, Södra Tjust pastorat, 2016-2020
mikael.eriksson@svenskakyrkan.se
tel 0490-842 75 sms 0709-54 84 45

Suppleanter
Per-Inge Planefors, vik km Berga förs, Linköpings domkyrkopastorat, 2015-2019
per-inge.planefors@svenskakyrkan.se
tel 013- 20 5103, 0730-88 54 00

Johan Lamberth, präst, Norrköpings Borg församling, 2016-2020
johan.lamberth@svenskakyrkan.se
tel 011-24 11 48  sms 076-762 71 27

Peter Eriksson, församlingspedagog, stiftskansliet, 2015-2019
tel 013-24 26 55, sms 0730 -22 26 55 
peter.eriksson@svenskakyrkan.se

Erik Gruvebäck, komminister i Valdemarsvik-Ringarum pastorat, 2016-2020
erik.gruveback@svenskakyrkan.se
tel 0121-307 71, sms: 076-812 33 32

Revisorer 
Inga-lill Varverud  diakon i Vreta Klosters församling och
Sara Nobrant, församlingspedagog i Motala församling

Valberedning
Sammankallande: Karin Björk, kyrkoherde i Södra Tjust pastorat
Per Edström församlingspedagog i Ödeshög förs, Folkungabygdens pastorat
Ewa Wenehult diakon vid Linköpings diakonicentrum, Link domkyrkopastorat

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218