Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Lön vid förrättning

Präster i Svenska kyrkan får inte ta emot ersättning från privatpersoner eller företag för någon form av kyrklig förrättning som dop, vigsel eller begravning.  Enligt Kyrkoordningen ska alla kyrkliga förrättningar finansieras av kyrkoavgiften och inte med privata medel.

Regeln om förbud mot privata ersättningar har tillkommit för att präster inte ens ska kunna misstänkas för att ta emot svarta pengar.

Vill någon anlita en speciell präst för vigsel eller annat ska det alltid ske en kontakt med den församling där förrättningen ska äga rum. Prästen får efter klartecken i så fall sin ersättning från förrättningsförsamlingen. Mer information finns i dokumentet till höger.

Senast ändrad 2012-05-22
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218