Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Lönesamtal med chefen

I lönesamtalet ska du och din chef diskutera din lön utifrån arbetets krav och dina prestationer. Eftersom lönen är individuell ska grunderna för lönesättningen vara tydliga. Du har rätt att veta vilka krav som ställs och hur dina prestationer bedöms. Det är viktigt att du och din chef tar er tid att genomföra lönesamtalen. De ger er båda möjlighet att diskutera och att framföra synpunkter på bedömningen av kraven i ditt arbete och dina prestationer.

Lönesamtalet är inte en löneförhandling utan en dialog mellan dig och din chef om vad som ligger till grund för din lön. Ni skall inte komma överens om summor.  Det sker senare i lokal förhandling mellan Kyrkans Akademikerförbund och arbetsgivaren.

Samtalet skall äga rum innan den lokala löneförhandlingen. Om din chef inte tar initiativ till lönesamtalet bör du själv göra det. Det är också din chef som efter den lokala löneförhandlingen skall meddela dig din nya lön och motivera den.

I ett utvecklingssamtal bör du och din chef rikta in er på din långsiktiga roll i verksamheten. Tala om behovet av kompetensutveckling, möjligheter till nya uppgifter, din egen arbetssituation etc. Föreslå att ni upprättar en individuell plan för kompetensutveckling även om din chef är nöjd med din arbetsinsats.

Många tycker att det är lättare att prata om utveckling än om lön. Därför finns en risk att lönefrågorna kommer i skymundan under utvecklingssamtalet.  Om ni inte för en lönediskussion under utvecklingssamtalet måste ni träffas en gång till och prata lön. Det är då viktigt att återkoppla till utvecklingssamtalet. Det som sagts där måste stämma överens med det som sedan kommer fram i lönesamtalet.

Om du är väl förberedd inför lönesamtalet ger du ett yrkesmässigt intryck och förutsättningarna för ett bra resultat ökar.

Gå igenom arbetsgivarens lönepolicy och kriterier för lönesättning. Är kriterierna relevanta? Saknas något? Finns det något i arbetsgivarens lönepolicy som kan hjälpa dig att ytterligare argumentera för en högre lön?

Innan lönesamtalet bör du definiera vilka krav som ställs i ditt arbete. Vilken svårighetsgrad anser du att ditt arbete har? Utgå från kraven på kunskap, färdighet, ansvar och arbetsförhållanden. Gå också igenom dina viktigaste arbetsuppgifter. Ta med vad som har förändrats sedan förra samtalet.

Du själv bör har klart för dig hur du ser på din arbetsprestation och ditt arbetsresultat.  Lyft fram de prestationer som du är speciellt nöjd med. Fundera också över om ditt arbetssätt har förändrats sedan förra gången lönen reviderades.

Lönestatistik ger en fingervisning om löneläget vid en viss tidpunkt. Titta på statistiken för din egen yrkeskategori i "Saco Lönesök". Det är ett bra underlag.  Kontakta din löneförhandlare för att få reda på löneläget hos din arbetsgivare och hur din lön ligger i förhållande till övriga anställda där.
Arbetsgivaren är skyldig att årligen kartlägga löneskillnader mellan män och kvinnor. Denna kartläggning kan ge viss vägledning. Din fackliga företrädare har tillgång till dessa uppgifter.

Fundera också över din löneutveckling. Hur har din lön utvecklats?

Speglar din löneutveckling utvecklingen av dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer?

Föräldraledighet ska inte påverka din lön negativt. Föräldralediga omfattas av lönerevisionen precis som andra anställda. Boka därför in ett lönesamtal med din chef. Under föräldraledigheten är det bra att ha regelbunden kontakt med arbetsgivaren. Kyrkans Akademikerförbund rekommenderar alla som begär föräldraledighet att ha ett planeringssamtal innan ledigheten.

Om du arbetar deltid ska du inte i verkligheten arbeta heltid men bara får betalt för deltid. Det är särskilt viktigt att diskutera minskad arbetsbörda om du har en heltidstjänst men går över till deltid.

En regional facklig förtroendeman ansvarar för löneförhandlingarna i kretsen. Kontakta den facklige förtroendemannen för frågor om lön och anställningsvillkor.

Senast ändrad 2013-12-03
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218