Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Regionala skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

 

 Charlotta Rosman Nissen
0417-14228 och 0727-214228
 charlotta.nissen@svenskakyrkan.se  

  

Fredric Liljeberg
070-349 26 84
fredric.liljeberg@svenskakyrkan.se  

 

Bodil Wiktorsson Bengtsson    
0431-43 75 62 

bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se   
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218