Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Jag vill bli medlem!

Du kan även välja att bara fylla i personnummer och kontaktuppgift där vi kan nå dig - vi kontaktar dig för kompletterande uppgifter. (* Obligatoriska uppgifter)

Jag ansöker om aktivt medlemskap i KyrkA
Jag ansöker om studerandemedlemskap i KyrkA
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) *
Namn *
Telefon/Mobil privat *
Telefon/Mobil arbete
E-post *
Stift
Arbetsgivare (pastorat/församling)
Befattning
Anställningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Nuvarande månadslön brutto vid 100%
Lön gällande fr o m (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Tjänstens omfattning %
Vigning/avslutad utbildning (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Eftergymnasial utbildning
Jag är värvad av
Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas i samband med mitt medlemskap
* obligatoriska uppgifter
Skicka
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218