Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemsavgiften

Nu blir det billigare att vara medlem!

Från och med den 1 juli 2018 är det 25 procent billigare att vara medlem i KyrkA eftersom skattereduktionen på fackavgiften återinförs.Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen.

Det innebär att de allra flesta medlemmar kommer att få tillbaka 25 procent av medlemsavgiften. Det gäller medlemmar som under året har betalat mer än 400 kronor i sammanlagd medlemsavgift.

Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. I deklarationen som lämnas 2019 får du som medlem i KyrkA betala mindre i skatt tack vare den skattereducerade fackavgiften. Första året kan man göra avdrag för fackavgifter som betalats efter 30 juni 2018, men samma gräns på minst 400 kronor per år gäller.

 

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Det är rättvist och solidariskt. Ju lägre lön desto lägre avgift.

Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Vid föräldraledighet debiteras medlemsavgift efter vad du har i bruttoinkomst under din föräldraledighet.

Är du heltidssjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden, och vid deltidssjukskrivning debiteras avgift efter inkomst.

Vid arbetslöshet debiteras du 100 kronor per månad.

När du betalar den reducerade avgiften som student har du inte rätt till juridiskt biträde eller förhandlingsstöd vid tvister. Dock hjälper vi dig gärna med rådgivning och inplaceringsförhandlingar.

Du behöver själv meddela oss då din lön ändras.

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 110 kronor per månad.

Har du frågor om din medlemsavgift?
Skicka din fråga till: medlemsservice@kyrka.se

Lön per månad

Månadsavgift 
KyrkA

Månadsavgift
till a-kassan

0 - 5 999 

100 kr 110 kr

6 000 - 11 999

162 kr 110 kr

12 000 - 17 999

214 kr 110 kr

18 000 - 20 999

256 kr 110 kr

21 000 - 23 999

288 kr

110 kr

24 000 - 26 999

298 kr

110 kr

27 000 - 29 999

306 kr

110 kr

30 000 - 32 999

318 kr

110 kr

33 000 - 35 999

328 kr

110 kr

36 000 - 39 999

344 kr

110 kr

40 000 -

 358 kr

 110 kr

Aktiv med reducerad avgift (första året efter avslutade studier).

 100 kr

 110 kr

Vilande medlemskap

75 kr

110 kr

Studerande

10 kr

110 kr

Senioravgift: medlem som fyllt 67 år och förvärvsarbetar
eller medlem som fyllt 65 år, gått i pension och förvärvsarbetar

 
125 kr


-

Pensionär

75 kr

-

Sjukskriven

100 kr

110 kr

Arbetslös

100 kr

110 kr

 

Senast ändrad 2019-02-27
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218