Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemsavgiften

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Det är rättvist och solidariskt. Ju lägre lön desto lägre avgift.

Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Vid arbetslöshet debiteras du 100 kronor per månad. Vid föräldraledighet debiteras medlemsavgift efter vad du har i bruttoinkomst under din föräldraledighet.

Är du sjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden vid heltidssjukskrivning, och vid deltidssjukskrivning debiteras avgift efter inkomst.

När du betalar den reducerade avgiften som student har du inte rätt till juridiskt biträde eller förhandlingsstöd vid tvister. Dock hjälper vi dig gärna med rådgivning och inplaceringsförhandlingar.

Vi uppskattar om du meddelar oss eller själv ändrar dina uppgifter på Mina sidor då din lön ändras.

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 100 kronor per månad.

Har du frågor om din medlemsavgift?
Skicka din fråga till: dinavgift@kyrka.se

Lön per månad Månadsavgift, KyrkA Månadsavgift till a-kassan
0 - 5 999  100 kr 100 kr
6 000 - 11 999 158 kr 100 kr
12 000 - 17 999 208 kr 100 kr
18 000 - 20 999 248 kr 100 kr

21 000 - 23 999

278 kr

100 kr

24 000 - 26 999

288 kr

100 kr

27 000 - 29 999

296 kr

100 kr

30 000 - 32 999

308 kr

100 kr

33 000 - 35 999

318 kr

100 kr

36 000 - 39 999

333 kr

100 kr

40 000 -

 346 kr

 100 kr

Aktiv med reducerad avgift (första året efter avslutade studier).

 
100 kr

 
100 kr

Vilande medlemskap

75 kr

100 kr

Studerande

10 kr

100 kr

Pensionär

75 kr

-

Sjukskriven

100 kr

100 kr

Arbetslös

100 kr

100 kr

 

Senast ändrad 2017-04-04
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218