Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemskapet

Kyrkans Akademikerförbund organiserar akademiker anställda i Svenska kyrkan. De flesta av förbundets dryga 5000 medlemmar är präster, diakoner och pedagoger som arbetar i församlingsvårdande verksamhet. Men alla med akademisk utbildning, oavsett yrke,  är välkomna i förbundet.

Förbundet är partipolitiskt obundet och ingår i Saco.

Förändringarna inom Svenska kyrkan innebär många gånger neddragningar av verksamheten. Våra medlemmar får därmed en annorlunda och inte alltid gånger bättre arbetsmiljö. Det fackliga arbetet och ditt medlemskap blir därför extra betydelsefullt.

Vi vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning på den enskilde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Ditt engagemang och ditt medlemskap betyder mycket för arbetet för en bra arbetsmiljö i Svenska kyrkan.

Senast ändrad 2017-01-30
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218