Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tidningen Kyrkfack

2012-02-06  |  Uppdaterad 2018-12-19

I årets sista nummer av Kyrkfack är några av rubrikerna: Är du en workaholic? Biskop Thomas i Visby vill stärka sockenkyrkan. Prästföreningen som blev KyrkA. 
Läs också om prästen Mats som efter flera års sjukskrivning fick sin psykiska ohälsa klassad som arbetsskada. 

Kyrkfack senaste numret, nr 5-6 - blädderversion

 

Tidningen Kyrkfack är vår medlemstidning. Tidningen kommer hem i postlådan till alla medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Redaktör är Roland Asplund. roland.asplund@kyrka.se Telefon: 072-721 95 67

 

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218