Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tidningen Kyrkfack

Den enda tidskriften som enbart vänder sig till akademiker i Svenska kyrkan

2012-02-06  |  Uppdaterad 2019-05-06

I nummer 2 av Kyrkfack kan du läsa om: Gränslöshet i församlingen och kyrkans stöd vid sexuella övergrepp inom temat för tidningen som är övergrepp. Vi berättar även om Katia Postol som fick rätt att vara präst igen, om arbetsmiljön för jourhavande präster och två diakoner om vad som är det bästa med yrket.

 

Kyrkfack nr 2 2019 - blädderversion

 

Kyrkfack - tidning för KyrkAs medlemmar

Tidningen Kyrkfack är vår medlemstidning. Det är den enda tidskriften som enbart vänder sig till akademiker i Svenska kyrkan.Tidningen kommer hem i postlådan till alla medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Redaktör är Roland Asplund. roland.asplund@kyrka.se Telefon: 072-721 95 67

 

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218