Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tidningen Kyrkfack

Den enda tidskriften som enbart vänder sig till akademiker i Svenska kyrkan

2012-02-06  |  Uppdaterad 2019-06-27

I nummer 3 av Kyrkfack skriver vi bl a om hur stressen sliter ut hjärnan. För hjärnan är t ex  sociala medier fullkomligt obegripliga. Nicklas Blåder, stiftsprost i Stockholm, berättar om vikten av ett vi i församlingen, som bygger på gemenskap och tillit. Det nya klassificeringssystemet BKSK 19, som ersätter BSF 01, tydliggör arbetsuppgifter och ansvar i Svenska kyrkan. 

 

Läs mer: Kyrkfack nr 3 2019 - blädderversion

 

Kyrkfack - tidning för KyrkAs medlemmar

Tidningen Kyrkfack är vår medlemstidning. Det är den enda tidskriften som enbart vänder sig till akademiker i Svenska kyrkan.Tidningen kommer hem i postlådan till alla medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Redaktör är Roland Asplund. roland.asplund@kyrka.se Telefon: 072-721 95 67

 

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218