Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Oreglerad arbetstid

Alternativ till överenskommelse om oreglerad arbetstid för komminister

Känns det för krångligt med reglerad arbetstid och löpande rapportering av ob-tiden?

Det finns ett bra alternativ med den reglerade arbetstiden kvar.

Enligt Kyrkans AB §21 mom 4, kan man göra en skriftlig överenskommelse om annan kontant ersättning vid arbete på ob-tid - exempelvis ett fast belopp som utbetalas varje månad.

KyrkA rekommenderar att ett sådant belopp bygger på att man först rapporterat löpande ob-tid under ett år. Sedan använder man genomsnittet som grund för beräkning av storleken på ett fast ersättningsbelopp som utbetalas varje månad.

En sådan överenskommelse gäller med en ömsesidig uppsägningstid av 3 månader.

Med reglerad arbetstid och "en fast ersättning för ob-tid" har du kvar rätten till ersättning vid läger, övertid, beredskap och förskjuten arbetstid.

Senast ändrad 2012-05-30
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218