Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Församlingspedagog

En av församlingspedagogens viktigaste uppgifter är att skapa mötesplatser där människor kan dela erfarenheter, lära av varandra och växa. Det är ett kvalificerat pedagogiskt arbete som kräver kunskap och lyhördhet. Inom Svenska kyrkan finns omkring 930 församlingspedagoger anställda.

För att bli församlingspedagog krävs lärarexamen. Därpå följer ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Kyrkans Akademikerförbund arbetar för att församlingspedagogernas yrkesidentitet ska stärkas. Förbundet ger ekonomiskt stöd till Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan, FISK.

För varje pedagog eller assistent som är medlem både i FISK och i Kyrkans Akademikerförbund, betalar Kyrkans Akademikerförbund ut ett bidrag.

Senast ändrad 2016-09-27
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218