Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Pension och arbete

Pension och arbete utesluter inte varandra. Om du som pensionär orkar, vill och får möjlighet att arbeta skall du givetvis göra det. Rent ekonomiskt är det också fördelaktigt. Staten vill att fler jobbar långt upp i åldrarna och försöker påverka både arbetsgivare och arbetstagare genom att erbjuda särskilt goda villkor för äldre. 

Om du erbjuds arbete så är det mycket viktigt att du ser till att få ett anställningsavtal eller en anställningsöverenskommelse av arbetsgivaren där din lön och andra villkor anges.

Tyvärr ser vi som arbetar på förbundet alltför ofta att våra medlemmar gör en muntlig överenskommelse med arbetsgivaren som lämnar mycket övrigt att önska. I bästa fall reder parterna ut det som kunde ha varit ett missförstånd, i sämsta fall får medlemmen en helt annan ersättning än vad han eller hon hade tänkt sig. Vi har således dåliga erfarenheter av otydliga och/eller muntliga överenskommelser. Det blir lätt missförstånd om vad som överenskommits gällande ersättning/lön. 

Förslag på anställningsavtal/anställningsöverenskommelse 

Här på äldreombudsmannens sida har du ett förslag på avtal som du med fördel kan föreslå arbetsgivaren att ni använder.

Det är gynnsamt att arbeta efter pensionen. Skatten är lägre och pension fortsätter betalas in för den som jobbar efter pension men du bör tänka på att rätt skatt betalas in för dig så att du inte råkar ut för restskatt. Skatt på pension dras enligt en tabell, skatt på lön enligt en annan. Den som har inkomster från flera håll kan behöva jämka för att slippa kvarskatt. Det gäller särskilt om pensionen och lönen tillsammans kommer över gränsen för statlig skatt. 

Kolla på Skatteverket vilken skatt du skall betala. Om du går in på Skatteverket.se kan du fylla i ett formulär som hjälper dig att räkna ut hur stor skatt din arbetsgivare skall dra från din lön. Begär jämkning om du riskerar kvarskatt. Du kan också begära hos din arbetsgivare att man skall dra en högre skatt på din lön under anställningen. 

Blankett för uträkning av din skatt 

Arbetsgivaren betalar lägre sociala avgifter och ingen avsättning till förmånsbestämd ålderspension från det år den anställde fyller 66. Hur mycket arbetsgivaren tjänar kan du läsa här på äldreombudsmannens sida under rubriken "Så mycket tjänar en arbetsgivare på att anställa en pensionär"  

En överenskommelse har tecknats med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som gör det möjligt att arbeta 80 procent, få 90 procents lön och 100 procents tjänstepensionsinsättning. Villkoret är fyllda 62 år. 

Läs mer: Avtal 80-90-100

Ditt fackförbund, KyrkA, har tillskapat en ny tjänst specifikt för dig som funderar på att arbeta när du är eller funderar på att bli pensionär. Det är faktiskt en helt ny företeelse på svensk arbetsmarknad, sannolikt en ny företeelse överhuvudtaget på arbetsmarknaden att en ombudsman specifikt arbetar för oss med några år på våra nackar. Kontakta mig när du har frågor!

Sten Bylin,
äldreombudsman
Kyrkans Akademikerförbund

Senast ändrad 2018-12-20
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218