Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in
Nytryck av "Vara skyddsombud"  2013-06-17
Det har varit stor efterfrågan på Sacos lilla häfte "Vara skyddsombud". Nu finns ett nytryck tillgängligt för den som vill beställa.Skriften ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen och går igenom ...
Skyddsombuden har en viktig uppgift   
KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör både ...
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218