Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Semestern ska hänga samman

Semestern bör vara en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Du bör också meddela din arbetsgivare dina önskemål i god tid. Vanligen finns en bestämd tidpunkt då önskemålen ska vara inlämnade . Finns ingen sådan, så be din arbetsgivare om en tidpunkt. Arbetsgivaren upprättar sedan en semesterlista. Listan ska meddelas dig och det lokala facket. Är du inte nöjd ska du ta kontakt med din fackliga representant. Kyrkans Akademikerförbund kan begära förhandling om ändringar i förslaget.

Om du vill ta ut högst fem sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, bör du meddela arbetsgivaren detta senast en vecka i förväg.

Till och med det år du fyller 39 år har du rätt till 27 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar.  Och det år du fyller 50 år har du rätt till ytterligare en dag, det vill säga 32 semesterdagar.

Det finns möjlighet att lokalt komma överens om fler semesterdagar än 27, 31 resp. 32. Det görs genom att man tecknar ett lokalt kollektivavtal mellan KyrkAs kretsstyrelse och arbetsgivaren. Kontakta din lokala fackliga representant i kretsen om du vill veta mer.

Måste jag använda alla mina semesterdagar?

Nej, du har rätt att spara de dagar som överskjuter 20 dagar, men du får inte ha fler än 40 dagar sparade. Om det blir fler, betalas istället semesterlön ut för de överskjutande dagarna.

Även under semestern händer det olyckor och människor insjuknar. Råkar du bli sjuk, ska du anmäla det till arbetsgivaren redan första sjukdagen för att få sjukpenning. Semestern bryts då och det finns möjlighet att ta ut de förlorade semesterdagarna vid annat tillfälle.

Ja, den del av din semester som överskjuter 20 dagar har du rätt att dela upp i timmar. Du kan även spara dessa timmar till nästa år. Detsamma gäller för sparad semester som överstiger 25 dagar. Antalet sparade semestertimmar får dock inte överstiga åtta. Den lediga tid du vill ta ut måste vara förenlig med verksamhetens krav.

Nej.  Arbetsgivaren ska däremot sträva att du får en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor under tiden juni-augusti.

För att du ska få samma längd på din semester som de som arbetar alla dagar multiplicerar du antalet ordinarie arbetsdagar som du tar ut som semester med olika tal beroende på hur många ordinarie arbetsdagar du ska arbeta per vecka enligt schema.

1 arbetsdag/vecka multipliceras med 5,00
2 arbetsdag/vecka multipliceras med 2,50
3 arbetsdag/vecka multipliceras med 1,66
4 arbetsdag/vecka multipliceras med 1,25

För dig som arbetar en (1)  dag i veckan innebär det att när du är ledig en vecka använder du fem semesterdagar osv.

Du kan alltid komma överrens med din arbetsgivare om kontant semesterlön istället för betald semester för de dagar som överstiger 25 semesterdagar. Det gäller dock inte sparade semesterdagar.

Senast ändrad 2014-05-13
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218