Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

När du blir sjuk

Om du är sjuk en längre period finns många regler att hålla reda på. Under din sjukskrivning och på din väg tillbaka till arbetet kan Kyrkans Akademikerförbund ge dig stöd.

Under den period som du är sjuk kommer förmågan att arbeta att prövas regelbundet i det som kallas rehabiliteringskedjan. Syftet är att redan tidigt kunna komma tillbaka till arbetet.

Rehabiliteringskedjan fungerar i korthet så här:

  • De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga jobb.
  •  Från dag 91 till dag 180 har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.
  •  Från och med dag 181 kan du bara få sjukpenning om inget arbete kan utföras på hela den reguljära arbetsmarknaden.  Men om allt tyder på att du kommer att kunna gå tillbaka till ett jobb hos din ordinarie arbetsgivare senast dag 365 från insjuknandet, kan du i vissa fall ha rätt till sjukpenning fram tills dess.
  •  Från och med dag 366 upphör rätten till sjukpenning. Du kan i vissa fall ansöka om förlängd sjukpenning (75 %) i max 550 dagar. Den som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om fortsatt sjukpenning (80 %), som inte är tidsbegränsad.

Läs mer om reglerna på Försäkringskassan.

Senast ändrad 2015-05-08
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218