Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Information

Läger

Arbetstid på läger:
Läger - skall inrymmas i den ordinarie arbetstiden.

Lägerersättningen är 599:40 kr per övernattningsdygn vardagar och 729:70 kr för varje tjänstgöringsdygn som påbörjas fredag till söndag. Du har har rätt till 11 timmar sammanhållen dygnsvila när du är på läger. Undantagsvis kan dygnsvilan minskas till 9 timmar, men bara om den genomsnittliga dygnsvilan/24-timmarsperiod inte blir mindre än 11 timmar.

Om det händer något akut, och arbete beordras eller i efterhand godkänns, kompenseras du för varje arbetad timma med 1,5 timmar ny ledighet under eller direkt efter lägret.

Senast ändrad 2018-04-19
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218