Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Skyddsombuden har en viktig uppgift

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

 

Senast ändrad 2014-03-13
Texter om skyddsombud
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218