Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Så får ungdomar sommarjobba

Sommaren innebör för många ungdomar en möjlighet att kunna arbeta och tjäna lite extra pengar.  Men arbetsmiljön är många gånger farlig för den som inte har utbildning eller erfarenhet. Som arbetsgivare ska du tänka på att ungdomar under 18 år inte får arbeta med något som innebär risker, t ex olika typer av traktorer, motorfordon och motorredskap. Ungdomar får heller inte arbeta mer är åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka.

Vem får arbeta med vad? Skolan går alltid före jobbet för den som är under 18 år. Sommarjobbet kan ändå vara viktigt och ge en möjlighet att få lite arbetslivserfarenhet. Ungdomar har inte samma mognad som en vuxen och kan inte heller bedöma risker på samma sätt. Därför finns särskilda bestämmelser för hur ungdomar får arbeta.

Under 13 år Den som är under 13 år får inte arbeta. Förbudet gäller dock inte lättare sysslor som bärplockning eller plantering i ett jordbruk som drivs av någon i familjen.

Mellan 13 och 15 år Den som går i grundskolan och är mellan 13 och 15 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. Det kan t ex vara lättare arbete i affär, l lättare trädgårdsarbete, eller lättare restaurangarbete som brickplockning. Tonåringens föräldrar ska ge sitt tillstånd till arbetet. Den som är under 15 år får arbeta högst sju timmar per dag och högst 35 timmar under en vecka. Den som sommarjobbar måste hinna vara ledig minst fyra veckor i sträck under sommaren.

Mellan 16 och 18 år Gymnasieelever vill gärna arbeta under sommaren. Men det är viktigt att få tillräckligt med ledighet och vila för att klara sina studier. Arbetstiden för inte överstiga åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka. Nattarbete är inte tillåtet.

Bestämmelser om vad som gäller för den som är under 18 år finns i arbetsmiljölagen kapitel 5. Arbetsmiljöverket har också speciell information om vad som gäller för sommar jobb och ungdomar.

 

Checklista för dig som ska sommarjobba

Anställningsbevis. Se till att få ett anställningsbevis där det tydligt framgår vad du ska arbeta med, vilken lön du ska ha och mellan vilka datum du ska arbeta.

Lön. Se till att få ett lönebesked vid varje löneutbetalning. På lönebeskedet kan du kontrollera att du fått rättlön.

Semesterersättning. Du har rätt till minst 12 procents semesterersättning på lönen. Ersättningen betalas ut varje gång du får lön eller när du slutar.

Arbetsintyg. Se till att få ett skriftligt intyg som du kan visa upp nästa gång du söker arbete.

  1.   Du tjänar in pension från staten när du tjänar mer än 18 782 kronor om året och betalar skatt. Det är små summor men pengarna ska stå och växa med ränta i ungefär 50 år.
  2. Det finns många nackdelar med att jobba svart. Den vanligaste är att du oftast inte får den lön som du har rätt till.  Men allvarligast är att du som jobbar svart inte omfattas av några försäkringar om du t ex skulle bli skadad. Varken arbetsgivarens eller din familjs försäkringar gäller.

 

Senast ändrad 2014-05-13
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218