Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Svenska prästerskapets understödsstiftelse

 • Stiftelsens ändamål är att lämna

  "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

  Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

  SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

  Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa nu aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av senast ingiven deklaration till skattemyndigheten.

  Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

  Ansökan
  Ansökan här gäller första halvåret 2020.
  Sista ansökningsdag är 4 november 2019

  Svar till sökande lämnas innan januari månads utgång 2020.
  Ansökningsförfarandet är öppet vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

  Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm

  Ytterligare information om stiftelsen lämnas av Astrid Graf, telefon: 072-721 9575,
  epost: astrid.graf@kyrka.se

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218