Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Svenska prästerskapets understödsstiftelse

 • Stiftelsens ändamål är att lämna

  "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

  Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

  SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

  Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa nu aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av senaste till skattemyndigheten ingiven deklaration.

  Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

  Ansökan här gäller första halvåret 2019. Ansökningsförfarandet är öppet vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

  Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm

  Ytterligare information om stiftelsen lämnas av Christina Jansson, 072-7219570, christina.jansson@kyrka.se

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218