Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Ansökan senast den 17 maj 2018

 • Kyrkans Akademikerförbund ansvarar sedan 1996  för denna stiftelse. Stiftelsens ändamål är att lämna

  "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

  Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

  SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

  Vid ansökan om understöd ska den som söker redovisa aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av senaste inkomstdeklarationen.

  Vid ansökan om bidrag för utbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

  Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

  Ansökan görs vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

  Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm

  Sista ansökningsdag som gäller hösten 2018 är den 17 maj 2018. Svar till sökande lämnas innan juli månads utgång 2018.

  Ytterligare information om stiftelsen lämnas av Stefan Sterner, 08 - 441 85 69, stefan.sterner@kyrka.se

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218