Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud gör skyddsronder och handlägger frågor 
som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 

Rebecca och Katarina är båda regionala skyddsombud (RSO) för
hela Stockholms stift.
För de flesta RSO-uppdragen har stiftets församlingar delats upp mellan dem enligt nedan.

 • Rebecca Söderblom, komminister, Oscars församling  
  tfn: 08-442 51 73,   rebecca.soderblom@kyrka.se

  Församlingarna norr om Stockholms innerstad, S:t Johannes församling, Gustaf Vasa församling, Finska församlingen, Stockholms stiftskansli samt Sveriges Kristna Råd.
  Facklig tid huvudsakligen på onsdagseftermiddagar och torsdagar

 • Katarina Therus, komminister, Västermalms församling
  tfn: 08-54570871 katarina.therus@svenskakyrkan.se  

  Innerstadsförsamlingarna utom Västermalm, S:t Johannes, Gustaf Vasa och Finska församlingen, församlingarna söder om Södermalm samt Sollentuna församling.

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218