Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Dags för lönerevision

2015-03-05  |  Uppdaterad 2015-03-05

Vi har ett nytt år och ett gällande avtal. Det är nu dags att få till stånd lönerevisionsförhandlingar enligt gällande avtal om de löner som ska gälla från den 1 april 2015.

Avtalet är treårigt och i årets pott är det minst 2,2% av den totala lönesumman som finns att fördela. Det finns dock ingen individgaranti.

Innan förhandling ska arbetsgivare/arbetsledare hålla lönesamtal med berörda medarbetare. I detta samtal ska lönekriterierna klargöras och arbetstagaren få veta hur arbetsprestationen det gångna året relaterar till dessa. För KyrkA:s medlemmar gäller att ny lön sätts genom förhandling, ej genom lönesättande samtal.

När vi fått kallelse och underlag kommer någon av kretsens förhandlare att ta kontakt med berörda medlemmar. 

För att underlätta vårt arbete ber vi dig som är medlem att logga in på KyrkA:s webplats, gå till "Mina uppgifter" och kontrollera/korrigera era uppgifter.

Efter genomförd förhandling är det arbetsgivaren som meddelar ny lön och ska i samband med detta ge de som så önskar en möjlighet att få en motivering/förklaring till resultatet.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218