Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ledighet för studier

Lagen om studieledighet ger dig rätt till tjänstledigt för att studera om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader.

Du måste ansöka om ledigheten senast fjorton dagar innan studierna börjar. Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Du väljer själv vad du vill studera. Däremot går det inte att få ledigt för självstudier. Du behöver kunna uppvisa en studieplan, ett antagningsbevis eller liknande för att få ledigt.

Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på den begärda ledigheten i upp till ett halvår. Om arbetsgivaren utnyttjar denna möjlighet ska du underrättas om när du kan börja studera.

Du har rätt att avbryta studieledigheten och återgå i tjänst med fjorton dagars varsel, eller om ledigheten varat längre än ett år, med en månads varsel. Du har då rätt att komma tillbaka till samma eller likvärdig tjänst.

Senast ändrad 2012-03-28
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218