Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Hur kan vi motverka diskriminering av hbtq-personer?

2018-01-15

Skyddet mot diskriminering av hbtq-personer har stärkts. Sedan den första januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Nu är arbetsgivare och utbildningsanordnare skyldiga att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Dessutom har olika fall av diskriminering lett till viktiga avgöranden i domstol.

Men vad innebär det i praktiken? Går det att tala om en linjär utveckling som går framåt, eller finns det orosmoln? Hur påverkas vi i Sverige av utvecklingen i Europa? 

I höstas anordnade Diskrimineringsombudsmannen ett filmat seminarium Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbtq-personer. Det var en dag där vi tillsammans med inbjudna föreläsare belyste rättsutvecklingen när det gäller skyddet mot diskriminering av hbtq-personer.

Intresset för dessa frågor visade sig vara stort och seminariet blev snabbt fullt. Deltagarna gav oss också ett högt betyg för dagen.

Nio av tio tyckte att presentationerna var informativa och klargörande.

DO:s förhoppning är att informationen i filmerna ska bidra med kunskap i ditt arbete med att förebygga och motverka diskriminering.

Du hittar filmerna på DO:s webbplats 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218