Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

15 fridagar redan i år

2012-06-14

Det blir 15 lediga dagar redan i år. Det står nu klart sedan de sista överläggningarna mellan Skao och KyrkA slutförts.

Det blir 15 lediga dagar redan i år för präster och kyrkoherdar.  Redan under 2012 kan de ta ut 15 fridagar, trots att avtalet gäller från första maj i år. Diakoner och församlingspedagoger har möjlighet att arbeta enligt samma tidsmodell som prästerna, så kallad församlingsarbetstid. Men för att kunna göra detta krävs en individuell överenskommelse med arbetsgivaren.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218