Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

50 miljoner kronor ska minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna

2015-04-28

Från Försäkringskassan kan arbetsgivare ansöka om bidrag för att få bättre kunskap om hur de kan förhindra och förkorta sjukfrånvaron på arbetsplatsen. I år har 50 miljoner kronor avsatts för bidrag till arbetsplatsnära stöd. Det är nästan dubbelt så mycket som förra året.  

Sedan ett år tillbaka kan arbetsgivare ansöka om bidrag hos Försäkringskassan för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång i arbete för sina anställda. Under det gångna året har drygt 24 miljoner kronor delats ut och över 10 000 utredningsinsatser genomförts på olika arbetsplatser.

Arbetsplatsnära stöd första kvartalet 2015

Bilden i pdf-format ( 38kB. öppnar nytt fönster)

- Stödet ska köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör och ska ge arbetsgivaren kunskap om möjligheter till anpassning eller andra insatser från att förhindra att sjukfrånvaro uppstår hos en medarbetare säger Gunni Strandberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Fakta

Det arbetsplatsnära stödet omfattar 280 miljoner kronor för åren 2014-2017.  
Under 2015 är 50 miljoner kronor avsatta för arbetsplatsnära stöd.          
Under perioden april 2014 till 1 februari 2015 betalades drygt 24 miljoner kronor ut i stöd till olika arbetsgivare och över 10 000 insatser utredningsinsatser utfördes under 2014.

Detta krävs för att få bidrag

Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats för en individ. Bidrag ges till företaget när stödet köps in och utförs av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör. Stödet betalas ut med max 7 000 kronor per insats.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218