Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

AFA beviljar medel till forskning om mobbning

2017-05-04

Drygt 3 miljoner kronor har beviljats av AFA Försäkring till ny forskning om mobbning i arbetslivet. Det är Michael Rosander och Stefan Blomberg vid Linköpings universitet som ska forska om hur olika faktorer påverkar mobbning, sjukskrivningsnivåer och hur individer upplever sin egen hälsa.

Idag saknas kunskap om hur arbetsplatsens organisation påverkar förekomsten av mobbning. Michael Rosander, docent vid Linköpings universitet och projektledare, berättar varför han vill forska om mobbning i arbetslivet:

– Det är viktigt att studera hur mobbning på arbetet ser ut i Sverige idag och vilka faktorer som kan bidra till att minska uppkomsten av mobbning. Inte minst nu när Arbetsmiljöverket har kommit med nya föreskrifter gällande Organisatorisk och social arbetsmiljö, säger han.

Vid två tillfällen kommer data insamlas från ett slumpmässigt urval på 8000 yrkesarbetande personer. Fram till 2020 kommer studien pågå och förväntas leda till ökad kunskap om organisationens och ledarskapets betydelse för uppkomst, hantering och förebyggande av mobbning i arbetslivet.

Läs mer hos AFA försäkringar om beviljade forskningsanslag

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218