Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Akademikernas högskolepolitiska forum, 2016

2015-11-25

Vilken betydelse har högre utbildning och forskning för en hållbar framtid? Vi står inför stora förändringar som en allt snabbare teknisk utveckling, demografiska och klimatmässiga utmaningar samt sociala oroligheter.

Den 3 februari 2016 arrangerar Saco, 13 Sacoförbund samt Saco Studentråd Akademikernas högskolepolitiska forum på temat "Högre utbildning och forskning för en hållbar framtid". Platsen är Hilton Slussen och Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning är på plats, såväl deltagare som gäster.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, är forumets huvudtalare. Här ger han sin syn på den högre utbildningen och forskningens betydelse för en hållbar framtid och om behovet av ny kunskap.

Syftet med forumet är att lyfta högskolepolitiska frågor och att fördjupa diskussionen om akademins förutsättningar och villkor.

 

Den 3 februari 2016.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218