Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Akademikernas största a-kassan

2014-11-18

Akademikernas a-kassa har nu 675 000 medlemmar. Därmed är det den största a-kassan i Sverige. Att kassan växer beror på att antalet akademiker i samhället ökar och att arbetslöshetsförsäkringen är en viktig försäkring.

Akademikernas a-kassa växer rejält och har fått 34 500 nya medlemmar de senaste 12 månaderna. Det beror på att akademikerna blir fler, men inte bara på det.

- De som söker medlemskap gör det för att de har behovet av att skydda sin vardagsekonomi ifall de skulle bli arbetslösa. Konkret kan det innebära att man vågar köpa en bostad, byta jobb eller vidareutbilda sig, säger Göran Arrius som är kassans ordförande i et pressmeddelande.

A-kassan är grunden för de inkomstförsäkringar som ingår i många förbundsmedlemskap, bland annat KyrkA:s, vilket också är en viktig anledning till att gå med. Att vara med i Akademikernas a-kassa kostar 90 kronor per månad.

Fakta: Med 675 000 medlemmar är Akademikernas största a-kassan någonsin i Sverige. 1995 hade Kommunals a-kassa lika många medlemmar men på grund av en förändrad arbetsmarknad har deras medlemsantal minskat.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218