Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Angående en grupplivförsäkring som ökat i pris

2014-10-17

Några medlemmar har hört av sig till oss angående en kraftig avgiftshöjning på en grupplivförsäkring som de haft via Kyrkans Akademikerförbund. Försäkringen administreras av försäkringsbolaget Förenade Liv.

De flesta som har en seniorförsäkring hos KyrkA har också en grupplivförsäkring som ingår. Den nu aktuella grupplivförsäkringen vars avgift höjs kraftigt är en försäkring som inte kunnat tecknas sedan mitten på 1990-talet, alltså en tidigare försäkring. Enligt Förenade Liv går försäkringen med förlust och därför ändrar man på villkoren. De försäkrade erbjuds tre alternativ:

1. Höjd premie till 210 kronor per månad och ett försäkringsbelopp på 0,5 prisbasbelopp.

2. Ett fast försäkringsbelopp på 22 000 kronor och en månadskostnad på 198 kronor.

3. Samma månadskostnad som idag, 126 kronor, och ett sänkt försäkringsbelopp på 14 000 kronor.

Inom Kyrkans Akademikerförbund är det ett fåtal medlemmar som berörs av detta. Majoriteten av medlemmarna som har en nyare seniorförsäkring berörs alltså inte. KyrkA beklagar att några medlemmar på det här viset drabbas och har påtalat detta för försäkringsbolaget Förenade Liv.

Se också: Förenade Liv

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218