Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ännu en seger i Arbetsdomstolen för KyrkA

2014-10-29

80 000 i skadestånd och betala motpartens rättegångskostnader. Det blev resultatet av att kyrkonämnden i en församling struntade i att förhandla med fackföreningarna, vid tillsättningen av en kyrkoherde.

KyrkA har den senaste tiden via förbundsjurist Robert Svec drivit flera frågor med framgång i Arbetsdomstolen. Det nu aktuella fallet där domstolen avgjort ännu ett mål till KyrkA:s fördel handlar om brott mot medbestämmandelagen.

 Inför tillsättning av en kyrkoherde hölls en förhandling mellan ett pastorat och de berörda fackföreningarna om ett förslag att anställa en av de sökande. Vid förhandlingen enades parterna om att inte tillsätta tjänsten, utan utlysa den på nytt. Men kyrkonämnden i pastoratet tyckte annorlunda. De beslöt sig för att anställa den sökande vilket också skedde och utan att de fackliga organisationerna kontaktades.

Arbetsdomstolen finner nu att pastoratet hade skyldighet att kalla till ny förhandling innan tillsättningen skedde och dömer pastoratet för brott mot medbestämmandelagen. Pastoratet ska ersätta fackförbunden med sina rättegångskostnader och betala ett skadestånd på sammanlagt 80 000 kronor.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218