Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Antalet akademiker har tredubblats på 25 år

2015-09-30  |  Uppdaterad 2016-11-07

Var fjärde person på svensk arbetsmarknad är akademiker. De senaste decennierna har antalet akademiker tredubblats och från att ha varit en traditionellt manlig bastion har kvinnorna kommit att dominera på våra lärosäten. Det visar en kartläggning som Saco har genomfört.

Var fjärde person på svensk arbetsmarknad är idag akademiker, en och en halv miljon personer. De senaste decennierna har antalet tredubblats, mycket på grund av utbyggnaden av högskolan. Och det finns inget som tyder på att arbetsmarknaden skulle vara mättad. Akademikerna är sysselsatta i betydligt högre grad än övriga grupper på arbetsmarknaden och har dessutom en arbetslöshet på låga 3,6 procent i åldersgruppen 25-64 år.

Förutsättningarna ser dock väldigt olika ut beroende på utbildningsinriktning. Inom konst och media är nästan var tionde akademiker arbetslös medan akademiker som jobbar inom vård och omsorg har en arbetslöshet på 1,7 procent.

Högst sysselsättningsgrad har akademiker i Stockholms län, lägst i Kalmar län.

Från att ha varit en traditionellt manlig bastion har kvinnorna kommit att dominera på våra lärosäten. I dag är sex av tio akademiker kvinnor och trenden ser ut att förstärkas ytterligare de kommande åren.

Den kvinnliga dominansen syns dock inte högre upp på karriärstegen. I början av yrkeslivet är en majoritet av de högutbildade cheferna kvinnor. Men efter att cheferna fyller 30 år sjunker andelen kvinnor för att mer än halveras när det är dags att gå i pension. På vd-nivå är andelen kvinnor bland de akademiskt utbildade cheferna endast 18 procent.

- Det här visar tydligt att vi är långt ifrån ett jämställt arbetsliv. För att fler kvinnor ska kunna nå de högsta positionerna i arbetslivet måste männen ta ett större ansvar för hem och familj och vägen dit går via en tredelad föräldraförsäkring, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs rapporten

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218