Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Antalet medlemmar i Sacoförbunden ökar

2015-08-26

Medlemsantalet i Sacos medlemsförbund fortsätter att öka. Vid halvårskiftet var ökningen av det totala medlemsantalet 1,3 procent. Antalet yrkesaktiva hade ökat med 1,6 procent jämfört med halvårsskiftet 2014. Kyrkans Akademikerförbund ökade under samma period med 0,6 procent.

– Det är glädjande att Sacoförbunden har en stadigt positiv medlemsutveckling. Kombinationen av professions- och fackförbund är uppenbarligen attraktiv vilket ger Sverige en internationellt sett unikt hög organisationsgrad bland akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Liksom tidigare fortsätter de stora Sacoförbunden att öka. Men även flera mindre förbund som Fysioterapeuterna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Veterinärförbund fortsätter att öka.

Kyrkans Akademikerförbund ökade under den här perioden med 0,6 procent.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218