Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

”Arbetsgivarna måste aktivt arbeta med jämställdhet”

2013-11-21  |  Uppdaterad 2013-11-22

- Jämställdheten kommer inte av sig själv. Man måste aktivt arbeta för att den ska bli verklighet. Det menade flera av de talare som deltog i den debatt som Kyrkans Akademikerförbund inbjudit till i samband med kyrkomötet den 19 november och riktade ett allvarligt budskap direkt till kyrkopolitikerna i publiken.

 – Att kvinnor behandlas annorlunda än män i arbetslivet är inte okej. Och för att det ska ske en förändring inom Svenska kyrkan måste kyrkoråden på allvar arbeta med jämställdhet. Att se till ett den är en någorlunda jämn könsfördelning på arbetsplatserna är en bra början, menade Sacos ordförande Göran Arrius och pekade med hela handen ut över publiken.
 – Kanske kunde vi också se till att fler kvinnor nominerades till posterna i kyrkoråden menade en kvinna i publiken vars förslag applåderades.

 • Sacos ordförande Göran Arrius krävde ett mer aktivt agerande från arbetsgivarna - kyrkoråden.  Bild: Lennart Håkansson
 • Nära hundra personer hade samlats på Göteborgs nation i Uppsala för att diskutera boken "Kyrkoherde och kvinna", som getts ut på initiativ av Kyrkans Akademikerförbund.

  Bror Holm berättade om syftet med boken, att undersöka om kvinnliga kyrkoherdar i Svenska kyrkan behandlas annorlunda än manliga chefer och summerade några genomgående teman i intervjuerna; Mannen är fortfarande ledarnorm, kvinnliga chefer bemöts annorlunda än män, kvinnoprästmotståndet existerar fortfarande och ett flertal av de intervjuade har upplevt att kollegor vägrat att ta emot nattvarden när de celebrerar.

 • Nära hundra personer kom till lunchdebatten som anordnades av Kyrkans Akademikerförbund.  Bild: Lennart Håkansson
 • – Vi blev inte förvånade över resultaten i boken, eftersom vi har mött frågeställningarna från våra medlemmar – det var ju en orsak till att vi ville göra den här undersökningen. Det är nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren för kvinnliga chefer i Svenska kyrkan på flera nivåer.  Bland annat på en strukturell nivå, genom att förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkonämnder aktivt och medvetet arbetar för att underlätta för kvinnor att bli chefer. Margareta Hemström, som varit kyrkoherde i flera församlingar, underströk att mannen är ledarnorm. – Normen för en chef är fortfarande en man. Det innebär att du som kvinna och ledare inte kan luta dig mot den. Flera gånger under mina år som chef har jag bemötts med orden ”lilla gumman” – något som jag besvarar med en mycket talande blick… Den manliga chefen bemöts ofta med en självklarhet i sin auktoritet medan en kvinnlig chef lättare sätts åt sidan.

  Jämställdheten har fått ett bakslag

  – Boken sätter fingret på ett problem som vi möter på de flesta arbetsplatser, fortsatte Göran Arrius. Det som däremot överraskade mig var det problem som många möter vid nattvardsgången. Inom Saco anordnar vi inspirationsdagar för chefer där vi bland annat diskuterar jämställdhet.

  – Jag har själv varit chef i Svenska kyrkan och känner igen mycket av den problematik som tas upp i Kyrkoherde och kvinna, sa Anna von Malmborg från arbetsgivarorganisationen. Jag känner kyrkogårdschefer som blivit ifrågasatta om de kan köra traktor, för att de är kvinnor. När vi inte blir värdigt bemötta påverkar det våra arbetsförhållanden. Samtalet om de här frågorna är viktigt - för vi talar inte gärna om de mönster som vi själva är en del av. Inge-Lise Olsen, handläggare i genderfrågor i Svenska kyrkan, menade att vi nu upplever ett bakslag och har gjort det sedan mitten av 90-talet.

  – Det har gjorts för lite forskning om kvinnliga präster och deras arbetsförhållanden. För 20 år sedan var 22 procent kyrkoherdar i Svenska kyrkan, idag är siffran 27 procent. Så det går väldigt långsamt, det finns onekligen en brist på kunskap hur vi hanterar dessa frågor.

  – Det här är ytterst en fråga om människovärde som vi behöver diskutera på djupet, kommenterade Bror Holm.  Varför är inte flera kvinnor kyrkoherdar och varför har män och kvinnor inte lika lön för lika arbete? Lönefrågan är bara ett symtom på att något är fel. Vad är det för syn som ligger bakom och varför pratar vi inte om det? Vi hoppas att boken ska bjuda in till dialog och diskuteras vidare bland anställda och arbetsgivare.

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218