Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetslösheten minskar bland KyrkA:s medlemmar

2015-08-17

Arbetslösheten bland KyrkA:s medlemmar var i maj i år endast 0,6 procent, enligt statistik från Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA. Förra året var antalet arbetslösa 0,7 procent.

En tydlig tendens är att arbetslösheten för förbundets kvinnor har minskat. För fem år sedan var arbetslösheten för kvinnorna dubbelt så hög som för männen. Nu har den siffran utjämnats för att vara i stort sett lika.

Kyrkans Akademikerförbund tillhör de förbund som har ett ökande antal medlemmar anslutna till AEA.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218