Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetslöshetsrapport från AEA

2017-06-15

Akademikernas A-kassa, AEA, har nyligen släppt arbetslöshetsrapporten för 2017. Rapporten ger en snabb överblick med bland annat statistik från SCB och Arbetsförmedlingen. Att eftergymnasial utbildning lönar sig är ingen kioskvältare och rapporten visar att endast 3,4 % akademiker är arbetslösa under 2016. Jämfört med den som står utan eftergymnasial utbildning där arbetslösheten uppnår till hela 16,8 % och den totala arbetslösheten motsvarar 6,2 %. Utbildning lönar sig.

Vill du fördjupa dig i statistiken i rapporten gör du det på www.arbetsloshetsrapporten.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218