Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Löneökning eller inte?

2017-11-03  |  Uppdaterad 2017-11-03

Nu kämpar arbetsgivare, såväl kyrkoherdar som kyrkoråd med det svåra valet: att ge löneökning eller inte till KyrkAs medlemmar.

Att en Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, inte anser att det är någon som helst brådska med ett nytt avtal är ytterst förvånande. Normalt sett är arbetsgivarorganisationer måna om att få avtal tecknade som innebär att verksamheten kan fortsätta.

Ett stort antal arbetsgivare har bestämt sig för att förhandla och ge löneökningar till sina medarbetare. Detta är arbetsgivare som månar om sin personal och som värderar sina medarbetares insatser.

Juridiskt gör de helt rätt då de följer det avtal som är gällande, nämligen Svenska kyrkans Avtal 16. Att avtal 16 gäller i den uppkomna situationen verkar KyrkA och Skao vara överens om då det klart framgått ur deras brev till arbetsgivarna. I detta avtal finns även ett löneavtal som självfallet gäller om avtalet i övrigt gäller. Även om ett avtal för 2017 inte har tecknats med KyrkA kan procenten härledas ur avtalet KAF 00, § 2. Där anges att löneökningar ska följa industrins märke och lägst-märket för i år är 2,2 %, dvs. just den procentsats som övriga förbund har tecknat avtal om inom Svenska kyrkan.

De arbetsgivare som har förhandlat har insett att en vägran att ge ut lön innebär en otillåten stridsåtgärd då denna åtgärd inte är tillåten enligt var sig Kommunala Huvudavtalet och desto mer otillåten då stridsåtgärd – dessutom icke varslad sådan - inte får vidtas under pågående medling.

De arbetsgivare som tvekar att ge löneökningar till KyrkAs medlemmar bör betänka att församlingarna är självständiga i förhållande till Skao och att Skao kan inte vidta några negativa åtgärder gentemot försam­lingarna. Det skulle vara att utesluta dem vilket de inte kommer att göra. Däremot så innebär en vägran att utge löneökningar till KyrkAs medlemmar – trots Skaos uppmaning – att aktuell arbetsgivare riskerar att bli stämd av förbundet och då uppgår skadeståndet till uppskattningsvis 100 000 kr. Viktigt att notera är att

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218