Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fortsatt stort brist på diakoner och präster 2022

2017-11-28

En färsk Sacorapport konstaterar att det kommer råda stor brist på präster och diakoner år 2022.

– Jag tror Svenska kyrkan behöver tänka på hur man framställer sig. Man måste visa att man börjar ta arbetsmiljöfrågor på allvar och är en attraktiv arbetsgivare för att unga ska våga välja yrket, säger kanslichef Vibeke Hammarström på Kyrkans akademikerförbund.

TT intervjuade Vibeke Hammarström i samband med att rapporten offentliggjordes i veckan och KyrkA har bl a citerats i Göteborgs-Posten, Dagen, Expressen och Svenska Dagbladet.

Av 66 undersökta akademikeryrken gör Saco bedömningen att det är lätt att få arbete i 25 av dessa. Präster och diakoner kommer med stor sannolikhet att möta en god arbetsmarknad 2022, sägs det i rapporten. Pensionsavgångar i framtiden bidrar till en fortsatt kraftig brist.

Idag råder stor brist på präster och därmed liten konkurrens om tjänsterna. Bristen är störst i mindre städer och på landsorten. Arbetslösheten bland präster är mindre än 0,3 procent. Det stora flertalet pastorsadjunkter kan räkna med att ha en anställning innan adjunktsåret är till ända.


För få diakoner utbildas

– Det är oroande. För präster är bristen så pass stor att 25 procent av platserna är vakanta i vissa stift. Det medför övertid och överbelastning för dem som är kvar, säger Vibeke Hammarström.

Trots att konkurrensen om diakontjänsterna är liten och att det finns många vakanser utbildas det idag för få diakoner. Bland diakoner är arbetslösheten mindre än 0,4 procent.

Andra framtidsjobb som pekas ut i rapporten är ämneslärare, officer, apotekare och farmaceuter. För blivande biologer och kommunikatörer ser det mörkare ut.

Läs Saco-rapporten Framtidsutsikter. Se länk på denna sida.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218