Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsmiljön allt sämre enligt Arbetsmiljöverkets undersökning

2014-10-01

År 2013 registrerades fem tusen fler arbetsskador och arbetssjukdomar än 2012. Och av 12 700 tillfrågade uppger majoriteten att deras arbetsförhållanden har försämrats. Det visar Arbetsmiljöverkets nya stora undersökning "Arbetsmiljön 2013" som innehåller många varningssignaler.

Ingen yrkesgrupp har fått en bättre eller ens oförändrad arbetsmiljö sedan 2005. Det visar Arbetsmiljöverkets stora undersökning ”Arbetsmiljön 2013” där myndigheten intervjuat anställda i 80 olika yrkesgrupper över hela arbetsmarknaden.

Drygt hälften av de tillfrågade, 52 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra. Kvinnor upplever i högre utsträckning än män en för hög arbetsbelastning.

Andelen sysselsatta som upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande är 39 procent. Bland kvinnor upplever 42 procent sitt arbete som psykiskt påfrestande och bland män 35 procent.

Bland männen uppger 32 procent att de har ont i ryggen eller nacken minst en gång i veckan, medan hela 48 procent av kvinnorna uppger att de har det.

Av männen är det 57 procent som är kroppsligt uttröttade när arbetsdagen är över, men för kvinnor är siffran närmast alarmerande, hela 70 procent.

Nästan hälften, 47 procent, av kvinnorna känner sig trötta och håglösa i jobbet. Motsvarande siffra för männen är 36 procent.

Kan inte koppla av efter jobbet

Att inte kunna koppla bort tankar på jobbet på fritiden kan leda till negativ stress och utbrändhet. Även här är kvinnorna mer utsatta, 42 procent, medan 28 procent av männen säger att de är drabbade av detta.

Allvarligt är också att 34 procent upplever att de sällan eller aldrig får något stöd från sina chefer.

Det är viktigt att veta att fackets medlemmar kan få kvalificerad juridisk hjälp vid arbetsskador, facklig rättshjälp. Fackförbunden beviljar normalt rättshjälp utom i ärenden som bedöms som närmast omöjliga att vinna.

Juristerna hos LO-TCO Rättsskydd är specialiserade på tvister som rör arbetet - rätt till sjukpenning, arbetslöshetsersättning, arbetsskadeersättning och andra socialförsäkrings­ärenden. De driver också skadeståndsärenden gentemot försäkringsbolag.

Texter om arbetsmiljö
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218