Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Allt fler blir sjuka på jobbet

Publicerat i DN den 10 juni 2015.

2015-06-10  |  Uppdaterad 2016-09-13

Hög arbetsbelastning och psykosociala orsaker på jobbet gör allt fler sjuka. Antalet anmälningar har ökat med 70 procent sedan 2010, visar Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador.

Organisatoriska och sociala orsaker är nu näst vanligast och ligger bakom var tredje anmälan. Oftast handlar det om problem i relationer med överordnade och kolleger, hög arbetsbelastning, omorganisationer samt hot och våld. Särskilt utsatta är kvinnliga anställda inom vård och omsorg, offentlig förvaltning, utbildning samt försvar.

Läs artikeln i DN. www.dn.se

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218