Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt avtal klart för anställda i Svenska kyrkan

2012-06-08  |  Uppdaterad 2012-06-14

Utökad kompensation för helgarbete, löneskydd vid omorganisation och lägst 2,6 procent mer i lön. Det är resultatet av årets avtalsförhandlingar mellan Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Inför årets avtalsförhandlingar har Kyrkans Akademikerförbund satsat stort på åtgärder som ska kunna minska de höga sjuktalen för anställda inom Svenska kyrkan.  I prästernas arbetstidsavtal har det tidigare funnits inskrivet att de har rätt att ta ut tio dagars ledighet som kompensation för att de oftast arbetar helgdagar som t ex. påsk-, pingst- midsommar- jul- och nyårsafton. Nu utökas den rätten till 15 dagar.

– Det här innebär i realiteten en bättre arbetsmiljö och ett sätt att inom ramen för avtalet göra något åt de höga sjuktalen, säger förbundsordförande Bror Holm som drivit frågan hårt i årets avtalsrörelse.

Enligt det nya avtalet finns det dessutom möjlighet att teckna fler semesterdagar enligt individuell överenskommelse.

Möjligheten att ha 40 timmars arbetsvecka och 15 fridagar som kompensation för att man arbetar helgdagar ges nu också till diakoner och pedagoger. Kyrkans Akademikerförbund menar att alla med församlingsvårdande arbete bör arbeta efter samma arbetstidsmodell.

– Ja, det är viktigt att alla som arbetar med den församlingsvårdande verksamheten och som ofta jobbar i team, har samma arbetstidsmodell, nämligen församlingsarbetstid, säger Annika Svensson som är diakon och andre vice ordförande i förbundsstyrelsen i KyrkA.

Och det är nu inskrivet i avtalet. Församlingspedagoger och diakoner har nu möjlighet att, efter individuell överenskommelse med arbetsgivaren, få samma arbetstidsmodell som prästerna.

I samband med den strukturförändring som väntar kyrkan kommer många chefer att förlora sina tjänster och placeras på tjänster med lägre lön. Arbetsgivarna har därför velat försämra det löneskydd som gäller vid förflyttning eller sjukdom.

Enligt det nya avtalet behåller en arbetstagare med chefsbefattning sin chefslön om han eller hon förflyttas på grund av sjukdom. Om skälet till förflyttningen är omorganisation behåller den anställde sin chefslön i fem år. Därefter får han eller hon den nya tjänstens lön.

Den som fyller 56 år under 2014 eller är äldre, berörs inte utan behåller sin chefslön även vid förflyttning.

I avtalet begränsas också arbetsgivarens möjlighet att anställa på ständiga vikariat och visstidsanställningar. Enligt lagen om anställningsskydd övergår ett vikariat eller en visstidsanställning till fast anställning efter två år. Men arbetsgivarna har kunna kringgå detta genom att växelvis blanda de två anställningsformerna.

Nu begränsas alltså den möjligheten. Om en arbetstagare haft både allmän visstidsanställning och vikariat i mer än tre år under en femårsperiod övergår anställningen till en fast anställning.

– Totalt kan vi säga att det nya avtalet är en seger för oss i Kyrkans Akademikerförbund. Vi har haft hårda förhandlingar och lyckats värna våra medlemmars intressen, menar förbundsordförande Bror Holm.

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218