Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Avtal klart för utsända från Svenska kyrkan till utlandet

2017-06-22

 

Kyrkoherdar är nu verkligen kyrkoherdar

KyrkA har sedan 2016 påtalat att det finns en diskrepans mellan befogenheterna i den befattning som kallats kyrkoherde i utlandsförsamlingarna jämfört med de befogenheter som Kyrkoordningen ger en kyrkoherde. Det var ett krav från förbundets sida att även de kyrkoherdar som arbetar i utlandsförsamlingarna skulle ha det mandat de är givna enligt Kyrkoordningen utan att regionala chefer bestämmer över dem.

– Vi är väldigt glada att Kyrkokansliet nu har åtgärdat detta och ändringar har införts och mbl-förhandlats inom organisationen, säger Bror Holm, förbundsordförande.

 

Tillsvidareanställning – nu en möjlighet

KyrkA har även drivit kravet på att de som tar anställning i Utlandskyrkan ska få tillsvidareanställningar i likhet med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden genom lagen om anställningsskydd och genom avtal.

-        Vi har inte nått ända fram men arbetsgivaren har indikerat att de ska beakta om det är möjligt att anställa fler på tillsvidareanställningar, så kallade fasta anställningar, säger Vibeke Hammarström, kanslichef tillika förhandlingschef. Det är en öppning och det är även något som vi uppmanar våra medlemmar att fundera över innan de tar en anställning i Utlandskyrkan. Vi har mött många medlemmar som har ett tråkigt läge när de kommer hem från en tidsbegränsad anställning utomlands och upptäcker att de plötsligt inte ens får teckna ett mobilabonnemang då de är utan anställning. De kan ännu mindre ta ett banklån för att köpa bostad när de återvänder efter många år utomlands. De har då varit visstidsanställda och gått på förordnanden som tagit slut.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218