Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Avtalsrörelsen 2017 har startat

2017-01-14  |  Uppdaterad 2017-01-27

 • Helén Källholm,vd för Skao och Cecilia Herm förhandlingschef, Skao utväxlar avtalsyrkanden och bud med Vibeke Hammarström, kanslichef på KyrkA och förbundsordförande Bror Holm.  Bild: Lennart Håkansson
 • Avtalsrörelsen för akademiker inom Svenska kyrkan har startat. KyrkA och Skao utbytte yrkanden respektive bud inför avtalsrörelsen 2017, den 13 januari. Prästbristen och arbetsmiljön är i fokus.

  - Vi kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att långsiktigt lösa bristen på nyckelgrupperna inom Svenska kyrkan. Det råder idag en allvarlig brist på akademiker som kan inneha en tjänst inom Svenska kyrkan, säger Bror Holm förbundsordförande för Kyrkans Akademikerförbund.

  Såväl präster, diakoner som församlingspedagoger har långa akademiska utbildningar bakom sig och är dessutom specifikt utbildade för att kunna arbeta in om Svenska kyrkan. Prästbristen är idag så allvarlig att var fjärde tjänst är vakant på sina håll. Detta är en allvarlig riskfaktor för de kvarvarande kollegernas hälsa. Läget är lika allvarligt bland diakoner och församlingspedagoger.

  Vidare yrkar KyrkA att fritiden måste värnas för präster och diakoner och arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att minska risken för stress och utmattning för dessa grupper.

  Hot och våld är ett annat problem som lyfts fram och då inte minst för diakonerna. Konfirmationsläger och andra ungdomsläger är av utomordentlig vikt för Svenska kyrkans framtid.

  Ändå visar KyrkAs senaste enkät att en övervägande majoritet av församlingspedagogerna anser att lägerersättningen är alltför otillfredsställande. KyrkA driver också frågan om handledning för nyutbildade församlingspedagoger.

  Andra frågor som yrkandena behandlar är biskoparnas villkor samt behovet att uppmärksamma akademiker inom Svenska kyrkan som inte arbetar direkt i församlingsvården.

  Detta är den första rapporten från avtalsrörelsen 2017.

  Följ den på KyrkAs webb.

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218