Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Bättre stöd vid arbetslöshet

2014-01-14

Kyrkans trygghetsråd utökar sin service genom att knyta ytterligare utförare till de tjänster som ingår i det så kallade omställningsavtalet. Pomona balance heter ett företag som ska hjälpa till att hitta ett nytt arbete till den som förlorat jobbet.

Omställningsavtalet kallas den överenskommelse mellan arbetsgivarorganisationen och de fackliga förbunden som reglerar det stöd och den hjälp som utgår till anställda som av olika anledningar blivit av med sitt arbete. De flesta omställningsavtal på marknaden innebär att arbetstagaren endast får stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd beviljar även stöd till arbetstagare som blivit uppsagda på grund av ohälsa.

De nuvarande utförarna av tjänsterna i Kyrkans trygghetsråd har haft sina kontrakt sedan 2006. Styrelsen i tryggetsrådet ansåg därför tiden mogen för en översyn.

– Utbudet har vuxit mycket sedan dess och därför tog styrelsen initiativ till en översyn, säger Kai Bengtsson, ordförande i Kyrkans trygghetsråd.

Anställd minst ett år

Har en arbetstagare varit fast anställd i minst ett år och blivit uppsagd eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist har han eller hon rätt till stöd från Kyrkans trygghetsråd. Likaså om en person under de senast fem åren haft visstidsanställningar som tillsammans varat minst 18 månader kan man ha rätt till stöd från Kyrkans trygghetsråd.

Med fler aktörer vill Kyrkans trygghetsråd vill skapa större flexibilitet och bredd i stödet till varje enskild individ och arbetsgivare som söker stöd.

Fler utförare skapar ökad flexibilitet

– Arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa behöver få ett så bra stöd som möjligt för att komma vidare i arbetslivet. Genom att knyta flera utförare till trygghetsrådet blir servicen bättre och mer flexibel, säger Kurt Blomqvist, vice ordförande i Kyrkans trygghetsråd. 

I ett första steg blir Pomona balance ny utförare till Kyrkans trygghetsråd. Pomona erbjuder en modell som bygger på erfarenheter från forskningsprojekt med bland annat Karolinska institutet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Bräcke diakoni.

De som är kvar på arbetsplatsen efter personalförändringar påverkas också och kan behöva stöd. Därför kan arbetsgivare också få stöd från Kyrkans trygghetsråd i form av grupputveckling och ledningsstöd.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218